Nieuwe wetgeving voor webshops juni 2014

Belangrijk voor elke webshop-eigenaar:

Is uw webshop al voorbereid op de nieuwe Europese wetgeving?

Vanaf juni 2014 krijgt iedere webshop te maken met nieuwe Europese wetgeving. Door de implementatie van de Europese richtlijn ‘consumentenrechten’ hebben consumenten door heel Europa straks dezelfde rechten als het gaat om koop op afstand (dus ook via internet). Is jouw webshop hier op voorbereid? Wij hebben de 3 belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet.


Bedenktermijn verlengd

De bedenktermijn waarin de consument, zonder opgaaf van reden, een online gekocht product mag terugsturen wordt verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Bij verkoop van producten die niet kunnen worden geretourneerd, zoals e-books of apps, moet de consument vóór het bevestigen van zijn bestelling expliciet verklaren dat hij weet dat de koopovereenkomst niet kan worden herroepen.


Termijn van terugbetalingen verkort

Terwijl de bedenktermijn wordt verlengd voor consumenten krijg je minder tijd om de koopsom van een geretourneerd product terug te betalen. Voorheen was de termijn hiervoor 30 dagen, dit zal terug gebracht worden naar 14 dagen. Wel mag je wachten met terug betalen totdat je het product daadwerkelijk hebt ontvangen. Ontvang je het product pas op dag 15, dan hoef je ook pas op dag 15 het bedrag terug te storten. Ontvang je een product na 5 dagen, dan heb je nog het recht om tot dag 14 te wachten met terugstorten.


Doorberekenen kosten voor betaalmethoden

De kosten voor het gebruik van een bepaalde betaalmethode worden soms doorberekend aan de consument. Soms zijn dit willekeurige bedragen en soms zijn dit daadwerkelijke kosten. In de nieuwe wet is opgenomen dat enkel de daadwerkelijke kosten van de betaalmethode doorberekend mogen worden. Belangrijke eis daarbij is, is dat de consument op tijd wordt geïnformeerd over de bijkomende kosten, hij moet weten dat de kosten er zijn en wat de hoogte daarvan is.

Tags: Magento, Belangrijk

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op, de koffie staat klaar!

Contact opnemen