Hoe kunnen we je helpen?

Sophie Dekker

Het aantal kandidaten was zo overweldigend, dat we het niveau meteen naar een hoger level hebben getild. Telkens wanneer de kandidateninstroom even terugviel (in kwaliteit of kwantiteit), was een telefoontje naar de marketeers voldoende om het tij te keren. Ik ben oprecht ontlast en dat was precies de bedoeling.

Het aantal kandidaten was zo overweldigend, dat we het niveau meteen naar een hoger level hebben getild. Telkens wanneer de kandidateninstroom even terugviel (in kwaliteit of kwantiteit), was een telefoontje naar de marketeers voldoende om het tij te keren. Ik ben oprecht ontlast en dat was precies de bedoeling.

We sow, you harvest

Wij geloven in samenwerking en in lange termijn partnerschap. Want daar plukken we samen de vruchten van.