Hoe kunnen we je helpen?

Project
CBR

Bij het CBR werken ze met ruim 1200 professionals aan een verkeersveilig en mobiel Nederland. De samenleving verandert snel en de mobiliteit verandert daarin mee. Met nieuwe technieken en soorten weggebruikers is het de taak van het CBR om hierin mee te groeien. Met het afnemen van verkeersexamens en het toetsen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bestuurders streeft het CBR ernaar dat iedereen veilig thuis kan komen.  

De opdracht

Door de corona crisis heeft het afnemen van rijexamens ontzettend lang stil gelegen, wat heeft geleid tot enorme wachtrijen. Om deze achterstand het komende jaar weg te werken zijn er door heel het land 108 rijexaminatoren nodig. 

 

De uitdaging

Het vinden van communicatief sterke en empathische kandidaten met sterk inzicht voor verkeersveiligheid, die het beste uit hun rijexamenkandidaat kunnen halen. Getnoticed weet deze kandidaten te vinden door een profiel op te stellen en zo gericht te targetten via sociale media kanalen, Google Ads en verschillende jobboards. Door te analyseren en optimaliseren gaan wij efficiënt de opdracht van het CBR volbrengen.

 

Welke technieken zijn er toegepast?

Strategiesessie

Vertical koppeling

Job marketing

Recruitment campagnes

Recruitment statistiek

Resultaat

In de arbeidsmarkt vragen bedrijven steeds vaker naar een structurele invulling voor online recruitment marketing op de werkvloer. En hierdoor kwamen wij in actie met de Recruitment Marketing Hub. Door onze eigen pool van ''dedicated'' online recruitment marketeers stapsgewijs uit te breiden kunnen wij bedrijven ondersteunen op dit gebied. Meer weten? Klik hier.

Vragen over dit project

Vergelijkbare projecten

We sow, you harvest

Wij geloven in samenwerking en in lange termijn partnerschap. Want daar plukken we samen de vruchten van.